Arız (Avarız) Nedir ?

Arapça. İlişen demektir. Tabii olmayan, sonradan gelen, kalbe ve ruha musallat olup, Hakk ‘a ulaşmaya engel teşkil eden nefsani arzu ve istekler, vesveseler.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com