Anka Nedir ?

Halk arasında, ismi olup, cismi bulunmayan mitolojik bir kuşa verilen isimdir. Misli az bulunan şeyler hakkında da kullanılır. Mutasavvıflar bunu, vücutta taayyünü olmayan, yalnız zihinde suret bulan heyula diye tarif ederler. Eski edebiyatta da, kanaat sahihlerine kinaye olarak “anka meşreb” “anka tabiat” denilirdi. Fuzuli ‘nin şu beyti bu anlamdadır : Cife-i dünya değil herkes gibi […]site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com