Alem-i Lahut Nedir ?

Mutlak vücûdun ilk mertebesi, teayyün (En yüksek mertebe). Buna, âlem-i ıtlak, haz-ret-i gayb-ı mutlak, zât-ı Hakk, zât-ı baht, hakîkatü’l-hakayık, ehadiyyet de denir.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com