Akl-ı Evvel Nedir ?

Ulûhiyyet mertebesi. Vücud bu mertebede kendisindeki sıfat ve esmayı mücmel olarak bilir. Bu mertebeye «vahdet-i hakîkî», «teatyyün-i evvel», «ilm-i mutlak», «tecellî-i evvel», «kabiliyeti evvel», «âlem-i vahdet», «hakîkat-ı Muhammediye » gibi isimler de verilir.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com