Ahidname Nedir ?

Arapça ve Farsça, yazılı belge veya sözleşme anlamında bir tabir. Hilafetname. Şeyhin müridlere yaptığı tavsiyeleri ve kuralları gösteren yazılı metin.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com