Ahi Nedir ?

Arapça, kardeşim manasına gelir. Fütüvvet yolunda sanat ve zenaat ehlinin her biri, şeyhlerine “ahi” derlerdi. Bir şehirde, yahut bölgede bulunan ve ahilerin bağlandıkları şeyhe, şeyhlerin şeyhi manasına “Şeyhu’ş-Şüyuh” yahut Türkçe “ahi baba” ve “ahi Türk” denirdi. Yunus bir şiirinde ahilere temasla şöyle der : Sufilere sohbet gerek Ahilere ahret gerek Mecnunlara Leyli gerek Bana Seni […]site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com