Ahad Haber Nedir ?

Üç asırdan tevatür derecesine varmayan kişiler tarafından edilen sünnettir. Ahad sünnet mütevatir ve meşhur olmayan sünnettir. Bu meşhur ve nütevatirden zayıf haberlerdir. Rivayet zinciri sağlam olur, metnide Kur’an’a ve akla aykırı olmazsa kesinlikle şer-i delil olur.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com