Ahh – Ah Nedir ?

Arapça bir iç çekiş ve iştiyak nidası. Aşk ateşi ile kulun inleyişi. Allah kelimesinin ilk ve son harflerinin bitişmesiyle oluşan ah, eskiden minyatürlerde şu şekilde resmonulurdu : Dağlar, vadiler, ağaçlar, sular, çayırlar hepsi yanıyor, hepsi alevler içinde, ok girmiş bir kalb, kan damlıyor ve üzerinde “ah mine’l-aşk” şeklinde bir yazı. Bu şekildeki bir minyatür, Ankara […]site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com