Ağyar Nedir ?

Arapça, gayr kelimesinin çoğulu olup, lügatta yabancı, el, başkası gibi manaları ihtiva eder. Tasavvufta hakikate yabancı olanlar, vâkıf olmayanlar makamında kullanılır. İçi umman-ı vahdettir yüzü sahra-yı kesrettir Yüzün gören görür ağyar içinde yar olur peyda. Niyazi Gel iste Kaygusuz yarı, çıkar gönülden ağyarı Bugün gör yine didarı, bu sevda özge sevdadır. Kaygusuzsite ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com