Ağır metaller Nedir ?

Yoğunlukları 4.5 gram/cm üzerinde olan bütün metallerdir. (Çinko, bakır, seienyum, kurşun, cıva, kadmiyum…) organizmalarda zehir etkisi yapmaktadırlar.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com