Abdu’l Ahir Nedir ?

Her şeyin sonunda Allah ‘ın varlığının devam etmesi, bulunması, O ‘nun el-Âhir ismini tanımlar. Yaratılanların fânî olmasından sonra, Allahü Ta’âlâ ‘nın bekâsını ve âhiriyyetini görüp, “Onun üzerine bulunan her şey fânîdir. Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin vechi kalıcıdır” (Rahman/26, 27), âyetini gerçekleştiren (hakikatına eren) kula denir. Bakî olan Allah ‘ın vechi, onun üzerine doğduğu […]site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com