Abbasiye Nedir ?

Ebu’l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri’l-Ensari’l-Endelusî (ö. 633/1235) tarafından kurulan bir tarikat. İspanya ‘da yaygınlık kazanmış Medyeniyye ‘nin bir koludur.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com