Ab Nedir ?

Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeşitli manaları ihtiva eder : Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.site ekle

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com